Relevanssi – sikkerhetshull som bare kunne utnyttes av under-adminer på multisites
Rating-Widget: Lot alle skru på debug-modus
WP Image Zoom: Lot innloggede brukere ødelegge et viktig databaseparameter
Like Button Rating ♥ LikeBtn: Lot envher bruker endre enhver option i databasen

Alle våre kunder er scannet og patchet.