support@wp-hosting.no
Tlf 400 12 900 (man-fre 0900-1600)
Vanlige spørsmål
Her finner du svar på de vanligste spørmålene rundt våre tjenester.

Dersom abonnementet inkluderer brukerstøtte per epost eller telefon, så omfatter denne at vi hjelper deg å løse problemer relatert til standard funksjonalitet i WordPress, og at vi gjør en best-effort på utvidelser og maler. Du vil bli guidet til å løse problemet på egenhånd.

Brukerstøtten dekker ikke feilsøk i egenprodusert kode.

For å holde systemene våre så sikre som mulig sender vi ikke automatisk ut tilgang til databasen deres, men gir tilgang til de som har behov.
Send oss en epost, så vil vi hjelpe deg med å få den tilgangen du har behov for.

Vi sender epost ut gjennom Amazon AWS sin epost-tjeneste som har svært god leveringssikkerhet, men for å forhindre spam tillater vi kun epost fra på forhånd godkjente avsender-adresser.
Ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg med å få godkjent din adresse.

Vi bruker Varnish som cache server foran alle kundene, og den vanligste grunnen til dette problemet er at cache ikke er tømt. Cache tømmes automatisk når du endrer sider og innlegg, men ikke når du endrer malen.
Du må derfor tømme cache manuelt. Klikk “Innstillinger” -> “WP Varnish” i sidespalten, og deretter på knappen “Purge All blog cache”.

Dersom problemet fortsetter tar du kontakt med oss og vi vil hjelpe deg.

For alle kunder med delt hosting gjelder denne driftsavtalen med mindre annet er avtalt: Driftsavtale og SLA.

For kunder med egen server har vi andre avtaler som vi kan vise om du tar kontakt.

Dersom du har spesielle behov for SLA tar vi gjerne en prat for å se om vi kan hjelpe deg med ditt behov.

For å holde systemene våre så sikre som mulig sender vi ikke automatisk ut tilgang til filsystemet, men gir tilgang til de som har behov.

Send oss en epost, så vil vi gi deg tilgang med sftp.

[dittdomene] | a-record | 52.19.188.14
www.[dittdomene] | c-name | swaf.wp-hosting.no

Vi garanterer å kostnadsfritt rense en WordPress side som ligger på våre servere for infeksjoner av hackere så sant kunden holder WordPress, maler og utvidelser oppdatert. Dersom kunden har et abonnement hvor leverandøren skal holde dette oppdatert, så gjelder garantien uansett.

Garantien bortfaller dersom:

  • kunden åpner opp egne bakdører i løsningen mot omverdenen
  • kunden har svært svake passord som brytes av brute force-angrep
  • nettstedet var hacket når det ble flyttet inn til våre servere

Vi er behjelpelige med å flytte eksisterende nettsteder med tilhørende databaser. Har du allerede WordPress på et annet webhotell og har siste versjoner av WordPress og plugins, flytter vi deg over til oss for en fast lav pris.

Har du mange nettsteder eller trenger en hosting partner?

Sjekk ut om vårt partnerprogram er noe for deg
Partnerprogram