WordPress Kompetanse

Vi har bygget et kompetansemiljø innen sikkerhet, drift, utvikling og support for WordPress og WooCommerce.

Et bredt sammensatt team

Hjemmesider trenger oppdatert programvare, tilsyn og vedlikehold for at de skal fungere. Som kunde hos WP-Hosting har du et team av eksperter som overvåker løsningen din og er klare til å hjelpe deg. Våre seniorutviklere og designers har over 20 års erfaring med drift og utvikling av web-tjenester, CMS og nettbutikkløsninger.

WordPress Support

Alle kunder har fri tilgang til vår grunnleggende WordPress support. Inkludert i denne supporten er garantert løsning på alle problemer som gjelder standard WordPress funksjonalitet, samt en best effort på alle plugins og maler. Med forbehold om bugs i programvaren såklart!

Utvidet support

Har du behov for support utover det som dekkes i standard supporten tilbyr vi både faste tilleggsavtaler eller fakturering på faktisk medgått tid.

Support for utviklere

Vi har mange utviklere som jobber og leverer på vår plattform. Vi ønsker å strekke oss langt for at disse har det bra! Uten ekstra kostnad kan vi gjøre utdrag fra logger, og enkel debugging av deres kode. Mot avtalt tillegg kan vi gjøre ekstra debugging, eller kode deler av jobben.

Utvikling og design

Mange spør oss om vi kan hjelpe til med utvikling. Ja klart vi kan. Vi er alle utviklere med dyp kjennskap til alle WordPress sin styrker og svakheter, kriker og kroker. Ta gjerne kontakt om du vil snakke om ditt prosjekt.