WordPress Kompetanse

Med vår WordPress kompetanse i ryggen kan du føle deg trygg på at du kan få hjelp når du trenger det.

Hjemmesider er som biler. De trenger tilsyn og vedlikehold, og noen ganger skjærer de seg skikkelig.

Dersom noe oppstår, har du et team av WordPress eksperter klare til å hjelpe deg. Vi har over 10 års erfaring med å gi support til våre kunder, og har innarbeidede rutiner for å besvare alle henvendelser.

Vår kompetanse

Vi har senior utviklere og driftsfolk med 20 års erfaring med drift og utvikling av web-tjenester. Gjennom utvikling og drift av egne CMS og nettbutikkløsninger har vi bygget den grunnmuren av kunnskap som vår WordPress tjeneste er bygget på.

Vi er veldig fokusert på hele tiden å bygge vår kompetanse videre til nytte for våre kunder. Hver dag jobber vi med relle WordPress situasjoner på over 500 nettsteder innenfor våre hovedområder sikkerhet og ytelse.

Grunnleggende support

Alle kunder har fri tilgang til vår grunnleggende WordPress support. Inkludert i denne supporten er garantert løsning på alle problemer som gjelder standard WordPress funksjonalitet, samt en best effort på alle plugins og maler. Med forbehold om bugs i programvaren såklart!

Utvidet support

Alle kunder kan kjøpe support som ikke dekkes av grunnleggende support. Vi kan enten avtale en fast tilleggsavtale eller fakturering på faktisk medgått tid.

Support for utviklere

Vi har mange utviklere som jobber og leverer på vår plattform. Vi ønsker å strekke oss langt for at disse har det bra! Uten ekstra kostnad kan vi gjøre utdrag fra logger, og enkel debugging av deres kode. Mot avtalt tillegg kan vi gjøre ekstra debugging, eller kode deler av jobben.

Utvikling

Mange spør oss om vi kan hjelpe til med utvikling. Ja klart vi kan. Vi er alle utviklere med dyp kjennskap til alle WordPress sin styrker og svakheter, kriker og kroker. Ta gjerne kontakt om du vil snakke om ditt prosjekt.

Sterke referanser

Hver dag jobber vi med kunder som Telenor og Vipps.
Ta kontakt for mer info!