WordPress Analyse og Optimalisering

WordPress analyse og optimalisering

Langsomme nettsteder og dårlige brukeropplevelser er stadig den viktigste årsaken til frafall og manglende konvertering. Vet du hvordan du nettsted oppleves i faktisk bruk?

Helsesjekk av nettsted / nettbutikk

Vi vurderer dagens tilstand og foreslår tiltak i et kost nytte perspektiv. Noen av tiltakene vil være enkle å utføre mens andre vil kunne kreve utviklings- og/eller designarbeid. Funn, analyse og tiltak presenteres i et videomøte med kunden.

Ytelse og teknisk kvalitet

Vi benytter flere standardverktøy til å måle ytelse og kvalitet. I tillegg gjør vi en kvalitativ analyse av nettstedets tekniske kvalitet. I analysen fokuserer vi både på opplevd ytelse for brukeren og ytelse i forhold til SEO.

  • Måling av hastighet for generering og visning
  • Analyse av feil i JavaScript, HTML og CSS
  • Vurdering av cache-strategier

Brukeropplevelse og konvertering

Vi sjekker nettstedet ditt sett fra brukenes ståsted. Hvordan står det til i forhold til brukernes forventninger? En senior UX-ekspert går igjennom det som fungerer og forslag til hva som kan bli bedre.

  • Hvor lett er det å finne frem og løse oppgavene brukene kommer for
  • Hvordan fungerer handlingsdriverne
  • Er kavene til universell utforming ivaretatt

Vil du vite mer?