wp-ulike

Svakhet som gjorde det mulig å slette hvilken som helst rad i en WordPress tabell. Kundene er scannet og patchet.

Svakhet som gjorde det mulig å slette hvilken som helst rad i en WordPress tabell.
Kundene er scannet og patchet.