Svakhet som gjorde det mulig for alle å endre grupper og typer.
Kundene er scannet og patchet.