wp-user-groups

Svakhet som gjorde det mulig for alle å endre grupper og typer. Kundene er scannet og patchet.

Svakhet som gjorde det mulig for alle å endre grupper og typer.
Kundene er scannet og patchet.