Grønn hosting

Vi vil være med å bidra til å minke energibruken i IT-bransjen.

Det er knapphet på energi, og mye av energien vi bruker fører til klimaendringer og lokal forurensning. Både fra et sosialt og klimaperspektiv er det viktig at vi reduserer vår energibruk. Alle må bidra og vi må hjelpe hverandre med å få det til. 

Vi er opptatt av å gjøre det vi kan for at våre tjenester har så lite karbonavtrykk som mulig. I tillegg til å tenke bærekraft i den daglige driften, velger vi maskinvare og teknologi som varer og koder så energieffektive prosesser som mulig.

Energieffektiv hardware

Graviton er Amazon sine egenutviklede mikroprosessorer. Disse er bygget på samme plattform som prosessorene som benyttes av Apple og Android-telefoner (ARM). Fokuset for plattformen er lavere energibruk for samme ytelse. I 2023 flyttet vi alle våre databaser fra Intel til Graviton og sparte opp mot 60% av energibruken fra tidligere. Vi vil høste erfaringer fra dette og vurdere en overgang for andre systemer.

Skalering ved behov

Det viktigste for deg og dine kunder er at datakraften er tilstede når dere trenger den. Derfor har vi bygget en plattform som gjør at vi raskt kan skalere opp alle deler av plattformen vår ved behov. Gjennom skalering ved behov behøver vi ikke ha ekstra kapasitet stående hele året bare for å ta unna en eksplosjon av trafikk på Black Friday. Spar når man kan og bruk når man må.

Fokus på cache

Alt som kan caches bør caches. Hver gang en side kan leveres ferdig fra en cache spares opp mot 99% av energien som skal til for å sette den sammen fra filer og database. Og hver gang en fil kan leveres fra den besøkendes egen nettleser i stedet for fra server så spares jo 100%! Vi hjelper kundene våre med den beste cache-strategien for deres case. De aller fleste kan cache mer enn de gjør i dag.

Fornybar energi

Gjennom at vi valgte å bruke Amazon AWS som hjem til vår plattform, valgte vi også en leverandør som fokuserer på fornybar energi. Datasentre krever ekstreme mengder energi til datakraft og kjøling. Amazon har et eget program for å sikre fornybar energi til sine datasentre, og allerede i 2021 så dekket fornybar energi 95% av behovet for datasentrene vi bruker i Irland og Sverige.

Effektivisere kode

Ofte ser vi at utvidelser som fungerer fint på nettsteder med liten trafikk må gi tapt når trafikken øker. Dette skjer med utvidelser som ikke ble utviklet med tanke på effektivitet i utgangspunktet. Vår bakgrunn som utviklere gjør at vi kan hjelpe deg som kunde med å velge effektive utvidelser og maler eller å skrive kode til å bruke mindre ressurser.