WordPress Utvikling

Vi har utviklet for WordPress siden 2010, og kan levere alt fra små tilpasninger til komplette web-prosjekter.

Alene eller sammen med en partner kan vi stå for all utvikling i ditt neste WordPress prosjekt.

Alle typer prosjekter

  • Komplekse nettbutikker og hjemmesider
  • Integrasjoner
  • Plugins
  • Kundereise
  • Design
  • Mindre tilpasninger
  • Noe annet?

Lang erfaring

Internt i WP Hosting har vi utviklere med lang erfaring fra alle tenkelige prosjekter.

Hver uke kommer nye kunder til oss med ulike utfordringer. Noen ønsker å gjennomføre større prosjekter, mens andre er ute etter en partner som kan kan gjøre løpende utvikling på en eksisterende WordPress løsning.

Alene eller sammen med en partner kan vi løse alle utfordringer.

Komplett team

WordPress utvikling i dag krever svært bred erfaring. Man skal beherske hele veien fra hva som skjer i databasen og frem til presentasjonen for kunden. Vi har til gode å treffe det enkeltmennesket som har all kompetansen som skal til.

Derfor setter vi sammen team med kompetansen som kreves til det aktuelle prosjektet.

• Grafisk og UX design
• Frontend og backend programmering i WordPress
• Kvalitativ og kvantitativ analyse
• Søkemotoroptimalisering
• Synlighet

Utprøvd metodikk

Vi har en fast innarbeidet metode som vi bruker på alle prosjekter vi jobber på. Vi skalerer de ulike fasene til å passe det aktuelle prosjektet.

Et større utviklingsprosjekt kan se slik ut:

• Analyse: marked, konkurrenter, målgrupper og behov
• Skisserunder: kundereise og design
• Implementasjon: programmering og integrering
• Lansering og oppfølging: tilpasing og justering

Noen prosjekter

Hamax – Våren 2020
Flex LNG – Høst 2019
Miles – Høsten 2020
BeSafe – Høst 2019
OsloMet – Sommer 2020
Forum for natur og friluftsliv – Vinter 2020

Sterke referanser

Hver dag jobber vi med kunder som Telenor og Vipps.
Ta kontakt for mer info!