Personvernerklæring

WP Hosting AS er behandlingsansvarlig for de opplysninger vi mottar fra våre kunder i form av dialog per epost og sporing av besøk på vår hjemmeside. Denne erklæringen omhandler hvordan vi samler inn data, hvorfor vi gjør det og hvordan vi beskytter de opplysningene vi sitter på.

Hvilke data samler vi inn og hvorfor

Når det gjelder våre kunder tar vi kun vare på den informasjon som er absolutt nødvendig for å kunne levere og fakturere våre tjenester. Data om våre kunder lagres i våre servere som befinner seg hos Amazon AWS. Vi er selv databehandler for disse dataene.

Vi tar vare på kommunikasjon per epost for å kunne hjelpe våre kunder bedre og for å ha dokumentasjon for avgjørelser. Vi bruker leverandørene Google og Zendesk til epost og disse er defor databehandlere.

Trafikk til vår hjemmeside blir ikke sporet med informasjonskapsler (cookies), vi anonymiserer alle ip-adresser i vårt statistikksystem og vi deler ingen data med andre. Disse tre tiltakene gjør du trygt kan bruke våre hjemmesider helt anonymt.

All trafikk til vår hjemmeside registreres i statistikkverktøyet Matomo. Vi bruker disse dataene til å forbedre bruken av hjemmesiden og for å måle effekten av våre markedsføringstiltak. Vi benytter systemet Matomo for trafikkanalyse og lagrer alle data på våre egne servere. Vi deler ikke denne informasjonen med andre. Alle data er anonymisert.

Vi tar også vare på serverelogger fra trafikken til vårt nettsted. Dette brukes for å kunne avdekke feil i programvaren og angrep mot våre tjenester. Disse loggene lagres i våre servere hos Amazon AWS.

Sletting av data

Serverlogger slettes etter 6 måneder.

Data som lagres i Matomo (trafikkanalyse-verktøy) slettes etter 26 måneder.

Informasjon om kunden slettes fra våre systemer 3 måneder etter at kundeforholdet er avsluttet. Dette gjelder ikke informasjon vi er pliktige til å ta vare på etter regnskapsloven.

Mulighet for innsyn

Dersom kunden ønsker kan vi innsyn i hvilke data vi har lagret.

Sikring av data

Kun ansatte i WP Hosting har tilgang til de data vi samler inn. Dataene lagres i tjenester som er sikret med kryptert kommunikasjon og passord.

Informasjonskapsler

Vi bruker ikke informasjonskapsler.

Deling av data med tredjepart

Vi deler ingen data med tredjepart.

Underleverandører og deres erklæringer

Zendesk – https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/
Amazon AWS – https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/