Tidligere Login-løsning til WordPress avvikles

Sist oppdatert:

Tidligere var det mulig å logge inn til WordPress fra vår hjemmeside.

Grunnen til at vi lagde denne løsningen var at vi ønsket å sikre at alle våre kunder kunne gjøre sikker login over en kryptert forbindelse. Nå har vi fullført overgangen til https, og derfor er denne funksjonaliteten blitt overflødig.

Alle kan nå logge inn til sin hjemmeside fra adressen:
https://[DITT DOMENE]/wp-admin/

Ta kontakt med oss om du ikke får det til!